BIP Projekt: Szkoła nowego wymiaru


PROJEKT: SZKOŁA NOWEGO WYMIARU


Zapytanie ofertowe w drodze rozeznania rynku na realizację szkoleń dla Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej kliknij!


Zapytanie ofertowe 1/2019  w  ramach zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu TIK do Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiejkliknij!


Zapytanie ofertowe 2/2019  w ramach zasady konkurencyjności na adaptację pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej kliknij!


Zapytanie ofertowe 3/2019  w ramach zasady konkurencyjności na adaptację pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiejkliknij!


Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej
kliknij!


Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej
przetarg nr 2kliknij!


Rozeznanie rynku – Zamówienie o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, oraz 50 tyś zł netto którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiejkliknij!