Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków przetarg nr 2

Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru” – przetarg nr 2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kliknij!

Załącznik 1 – formularz oferty część 1 – kliknij!

Załącznik 2 – formularz oferty część 2 – kliknij!

Załącznik 3 – formularz oferty część 3 – kliknij!

Załącznik 4 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 5 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 6 – wykaz dostaw – kliknij!

Załącznik 7 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 8 – umowa – kliknij!

Załącznik 9 – opis przedmiotu zamówienia – kliknij!


Informacja z otwarcia ofert (29.08.2019) – kliknij!


Informacja z o wyborze oferty (04.09.2019) – kliknij!