Galerie 2012

Wigilia i jasełka w LO 2012

Dzień walki z AIDS 2012

„Kredka dla dziecka” 2012

Konkurs plastyczny na kartkę świąteczną 2012

I Powiatowy Konkurs Języka Rosyjskiego 2012

Wycieczka do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 2012

Święto biblioteki szkolnej 2012

Konkurs języka rosyjskiego 2012

Gala stypendialna 2012

Zebranie rodziców klas pierwszych 2012

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Dzień sportu 2012

Wycieczka do Bułgarii 2012

Konkurs chemiczny 2012

On-line Competition o „Puchar Dziekana” 2012

Wycieczka do Francji, Hiszpanii i Wenecji 2012

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 2012

Dzień języka rosyjskiego 2012

Próbny alarm przeciwpożarowy 2012

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich 2011/2012

„Różowa Wstążeczka” 2012

Dzień przeciwdziałania uzależnieniom 2012

Odsłonięcie tablicy Chryzostoma Paska 2012