Historia

1 marca 1945 362 uczniów rozpoczyna pierwszy rok szkolny w Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej
2 marca 1945 Pierwsze posiedzenie 14 osobowej Rady Pedagogicznej nowej szkoły
lipiec 1945 Zakończenie pierwszego roku nauki
1945 Zawiązanie komitetu budowy obecnej siedziby liceum na ulicy Kościuszki
sierpień 1946 Wmurowanie kamienia węgielnego w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych i władz miasta
1948 Przekształcenie dotychczasowego Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej w Liceum Ogólnokształcące z czteroletnim programem nauczania
zima 1954 Przeniesienie zajęć edukacyjnych do nowego budynku, czyli na ulicę Kościuszki 20
15 maja 1958 W wyniku huraganu uszkodzony zostaje budynek szkoły i wymaga koniecznego remontu
1966 Uroczyste obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego
1969 Ostatnia matura według 11 letniej szkoły średniej
1970-1971 Dotychczasowe izby lekcyjne zostają przekształcone w pracownie przedmiotowe, zmieniają się warunki pracy biblioteki szkolnej
8 maja 1975 Z okazji 30-lecia szkoła otrzymuje sztandar i imię patronki Marii Skłodowskiej-Curie
21 czer. 1975 I Zjazd Absolwentów, w którym bierze udział 400 byłych uczniów szkoły
1976-1977 Prace nad uruchomieniem radiowęzła szkolnego
lato 1984 Remont budynku szkoły
1986 Uruchomienie czytelni przy bibliotece szkolnej
wrzesień 1987 Powstaje pierwsza pracownia informatyki
1989-1993 Oferta edukacyjna liceum rozszerzona zostaje o kolejne profile klas: biologiczno-chemiczny, pedagogiczny, humanistyczny, ekologiczny, informatyczny
1995 Remont sali gimnastycznej i kotłowni
2001 Zawiązanie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej
2001-2002 Pełna komputeryzacja biblioteki szkolnej; powstaje Centrum Multimedialne w czytelni i kolejne pracownie informatyczne
1 paźdz. 2003 Pierwsza w Rawie Mazowieckiej inauguracja roku akademickiego Politechniki Łódzkiej w budynku naszej szkoły
lato 2005 Termomodernizacja budynku szkoły ze środków powiatu rawskiego, przebudowa wejścia do szkoły
2006 Podłączenie do sieci internetowej wszystkich pracowni przedmiotowych
lato 2008 Zasadnicza zmiana wystroju holu przy głównym wejściu do szkoły

Lista administratorów strony szkolnej:

Tulin Bartosz Klasa A 2022 – 2026
Pękalak Mateusz Klasa AG 2019 – 2022
Sitarek Piotr Klasa A 2018 – 2020
Nawrocki Sebastian Klasa E 2016 – 2018
Lesiak Mateusz Klasa E 2014 – 2016
Kieliszek Mateusz Klasa F 2012 – 2014
Niewczas Paweł Klasa G 2009 – 2012
Kierasiński Michał Klasa H 2008 – 2009
Grzymkiewicz Sebastian Klasa G 2005 – 2008