Współpraca

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej informuje, iż szkoła w roku szkolnym 2022/2023 podjęła współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi:

  1. Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe pod hasłem  „Czas niepewności, czas niepokoju – jak sobie radzić z emocjami w trudnych sytuacjach”, które prowadzi p. Magdalena Gowin – psycholog (psychologia o specjalności psychologia kliniczna dziecka). Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami związanymi z sytuacjami kryzysowymi oraz praca  nad budowaniem pozytywnych relacji z bliskimi.
  2. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień, które prowadzą: p. Jan Ośródka – prezes stowarzyszenia oraz p. Danuta Misiarek – członek stowarzyszenia. Celem zajęć jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w odniesieniu do problemu jakim jest spożywanie alkoholu.
  • Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.