Współpraca

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej informuje, iż szkoła w roku szkolnym 2020/2021 podjęła współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi:

  1. Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe pod hasłem  „Różne oblicza depresji”, które prowadzi p. Magdalena Gowin – psycholog (psychologia o specjalności psychologia kliniczna dziecka). Celem tych zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy na temat depresji wśród młodzieży oraz kształtowanie odpowiednich emocji, które pomagają zapobiegać powstawaniu zaburzeń depresyjnych.
  • Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień, które prowadzą: p. Jan Ośródka – prezes stowarzyszenia oraz p. Danuta Misarek – członek stowarzyszenia. Celem zajęć jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w odniesieniu do problemu jakim jest spożywanie alkoholu.

Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.