Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków

Dostawa pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kliknij!

Załącznik 1 – pomoce dydaktyczne – kliknij!

Załącznik 2 – meble – kliknij!

Załącznik 3 – książki i audiobooki – kliknij!

Załącznik 4 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 5 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 6 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 7 – oświadczenie – kliknij!

Załącznik 8 – umowa – kliknij!

Załącznik 9 – opis przedmiotu zamówienia – kliknij!


Informacje o zmienionym ogłoszeniu (16.07.2019) – kliknij!


Informacja z otwarcia ofert (24.07.2019) – kliknij!


Informacja z o wyborze oferty (30.07.2019) – kliknij!


Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny oferty (05.08.2019) – kliknij!


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (06.08.2019) – kliknij!