Zapytanie ofertowe 1/2019

Zapytanie ofertowe 1/2019  w  ramach zasady konkurencyjności na dostawę sprzętu TIK do Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186744


Zapytanie ofertowe szacowanie – kliknij!

Zapytanie ofertowe szacowanie (archiwalne) – kliknij!

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia – kliknij!

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zmiany)- kliknij!

Załącznik 2 – formularz ofertowy – kliknij!

Załącznik 3 – oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia- kliknij!

Załącznik 4 – wykaz dostaw – kliknij!