Rozeznanie rynku

Zamówienie o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, oraz 50 tyś zł netto którego przedmiotem jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej


Rozeznanie rynku – kliknij!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kliknij!

Formularz ofertowy – kliknij!