Zapytanie ofertowe 3/2019

Zapytanie ofertowe 3/2019  w ramach zasady konkurencyjności na adaptację pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191689

Zapytanie ofertowe szacowanie – kliknij!

Zadanie 1 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 2 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 3 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 4 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 5 – formularz oferty – kliknij!

Oświadczenie o braku powiązań i braku wykluczenia – kliknij!