Zebranie rodziców klas pierwszych

Dnia 15 września 2011. roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie odbyło się pierwsze integracyjne zebranie rodziców uczniów klas I.Część oficjalna spotkania rozpoczęła się o godzinie 17:00 w świetlicy szkolnej. Zgromadzonych rodziców oficjalnie powitał Dyrektor Szkoły Arkadiusz Woszczyk. Następnie przekazał najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, dokumentów prawnych, w oparciu o które szkoła pracuje, w tym Statutu Szkoły, oraz zaprezentował znaczące osiągnięcia uczniów. Pani pedagog – Małgorzata Rudyk zapoznała rodziców ze Szkolnym Programem Profilaktyki, pan Tomasz Papis przedstawił Szkolny Program Wychowawczy, natomiast pani Anna Dobek Szkolny Systemem Oceniania. W międzyczasie młodzież klasa pierwszych zebrała się na sali gimnastycznej, gdzie oglądała pokaz multimedialny dotyczący historii szkoły, historii Rawy Mazowieckiej oraz osiągnięć uczniów. Uczniowie klas pierwszych rozegrali również mecz towarzyski piłki siatkowej oraz piłki nożnej.

Część oficjalna spotkania rodziców w świetlicy szkolnej zakończyła się przedstawieniem rodzicom przez panią Dyrektor Cecylię Magierę-Koprowską wychowawców klas pierwszych, którzy wspólnie udali się do poszczególnych sal. Następnie odbyły się wybory do klasowych Rad Rodziców. Wychowawcy przedstawili na spotkaniu organizację pracy szkoły, a także przekazali ważne informacje organizacyjne.
Po zakończeniu spotkania z wychowawcami samorząd szkolny i klasowy oprowadził rodziców poszczególnych klas po obiekcie szkolnym, zapoznając ich z lokalizacją sal dydaktycznych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa.

Miłym akcentem kończącym pierwsze zebranie rodziców uczniów klas pierwszych był wspólny poczęstunek w świetlicy szkolnej. Rodzice mogli wymienić opinie na temat funkcjonowania szkoły, a także mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *