Zakończenie roku szkolnego klas trzecich 2011/2012

W dniu 27 kwietnia 2012 roku odbyło się uroczyste zakończenie nauki uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. Oficjalna część pożegnania uczniów klas III odbyła się o  godzinie 11:30 na Świetlicy Szkolnej Liceum
Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Szkoły Arkadiusz Woszczyk, V-ce Dyrektor Cecylia Magiera-Koprowska, nauczyciele wychowawcy klas III. Po przemówieniu i życzeniach od zaproszonych gości każdy z uczniów oficjalnie odbierał świadectwo ukończenia od swojego wychowawcy oraz otrzymywał gratulacje od Dyrekcji Szkoły. Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz o szczególnych osiągnięciach, zostali nagrodzeni dyplomami  i nagrodami książkowymi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *