VIII Zjazd SWGiLO

Dnia 30 września 2006 roku w hotelu: „Tatar” odbył się: „VIII Zjazd Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie”…
Spotkanie zaczęło się punktualnie o godzinie 12.00 po rozdaniu każdemu z uczestników broszur pt.: „Pamiętniki szkolne – wspomnienia”, oraz programu zjazdu. Następnie głos zabrał obecny dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Arkadiusz Woszczyk i przywitał zebranych absolwentów. Dłuższego przemówienia udzielił natomiast Eugeniusz Walczuk (również były wychowanek rawskiego LO). Pokrótce przedstawił On sylwetki absolwentów, po czym około godziny 13.00 wszyscy uczestnicy zjedli obiad. Całe spotkanie odbyło się w miłej i luźnej atmosferze – absolwenci wspominali dawne historie, oraz powracali pamięcią do czasów młodości. Po około godzinnej sjeście zostały pokazane albumy ze zdjęciami, które każdy z uczestników mógł obejrzeć. Jednak juz ok. godziny 15.00 zostały przewidziane kolejne atrakcje, a mianowicie jedną z nich było obejrzenie filmów pt. „Historia Rawy” i „Dywan z płatków kwiatowych”, oraz podwieczorek ok. godziny 17.00. Całą imprezę uświetniła duża ilość wybitnych osobistości i wychowanków rawskiego liceum. Spotkanie zakończyło się godzinę później, czyli ok. godziny 18. Niestety nie udało się zrealizować wszystkich punktów programu (np. spaceru w grupach nad zalew lub do miasta – rynek, park, szkoła, zamek), wszystkie inne atrakcje zostały zrealizowane.

Program spotkania: 
12.00 – Rozpoczęcie spotkania
Wystąpienie informacje
13.00 – Obiad
14.00 – „Pamiętniki szkolne” – wspomnienia
15.00 – Filmy: „Historia Rawy” i „Dywan z płatków kwiatowych”
Spacer w grupach nad zalewem lub do miasta – rynek, park, szkoła, zamek
17.00 – Podwieczorek
18.00 – Zakończenie spotkania

Autor: Joanna Kowalczyk
Fotoreportaż: Michał Wojtecki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *