Wolni od tytoniu

W marcu 2019 r. uczniowie klas pierwszych liceum ogólnokształcącego uczestniczyli w spotkaniach profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących wpływu palenia tytoniu na zdrowie człowieka. Zajęcia prowadziła p. Maria Kosiacka, która jest młodszym asystentem Oddziału Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.

Podczas zajęć zdefiniowano pojęcie zdrowia oraz rozmawiano o czynnikach wpływających na nie. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze szkodliwym wpływem palenia tytoniu na zdrowie człowieka tj. uzależnienie od nikotyny,choroby odtytoniowe, negatywny wpływ biernego palenia na dzieci, wpływ palenia papierosów przez kobietę w ciąży na rozwój płodu. Zwrócono także uwagę na skutki ekonomiczne i społeczne uzależnienia od nikotyny.

Chętni uczniowie mogli także zmierzyć zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolajzera. Ponadto, aby uświadomić uczniom w jaki sposób alkohol działa na ludzkie zmysły i zdolność postrzegania rzeczywistości zaproponowano uczniom udział w ćwiczeniu z użyciem alkogogli. Nakładając specjalne okulary uczniowie mogli zobaczyć jaki efekt na ich sprawność psychomotoryczną wywołuje stężenie alkoholu we krwi wynoszące 1,5 promila.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *