Wykład Fundacji Nenckiego – „Magia synaps”

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Skup pt.: „Jak komunikują się komórki nerwowe: magia synaps”

25 kwietnia 2017 r. godz. 16:00
(Sala Konferencyjna I p.
 Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Cechą mózgu człowieka i większości innych kręgowców jest jego złożona struktura i różnorodna morfologia komórek nerwowych. Jednak porównawcze badania neuroanatomiczne wskazują, że i u bezkręgowców o pozornie prostej anatomii, jak żebropławy i parzydełkowce, neurony wyposażone są w synapsy elektryczne i chemiczne, które wydzielają neuroprzekaźniki… Te fakty wskazują na centralne znaczenie wyspecjalizowanego złącza międzyneuronalnego w przekazie informacji i kształtowaniu reakcji na bodźce ze środowiska. Ewolucja białek, obsługujących przekaz synaptyczny, sposób łączenia się tych cegiełek maszynerii molekularnej i plastyczność synaps mają swój decydujący udział w tworzeniu różnorodności synaptycznej i leżą u podłoża tak złożonych procesów, jak pamięć i uczenie się.
Wykład opowiedział o tym, w jaki sposób zachodzi, różny czasowo i czynnościowo, przekaz informacji między neuronami, dlaczego w toku ewolucji rozwinęły się synapsy chemiczne, czy istnieje komunikacja pozasynaptyczna i jaka jest w nich rola niedocenianych graczy pomocniczych, komórek glejowych.

(Prof. Małgorzata Skup prowadzi grupę badawczą w Zakładzie Neurofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Zajmuje się badaniami zdolności mózgu i rdzenia kręgowego do regeneracji i naprawy uszkodzeń na poziomie pojedynczych cząsteczek oraz sieci neuronalnych. Wraz z Zespołem bada możliwości przywracania funkcji ruchowych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.)

magia-synaps

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *