Wykład pt.: „Ewolucja układu nerwowego”

W dniu 7 marca 2017 r. (wtorek) po raz kolejny w naszej szkole odbyło się spotkanie naukowe pod patronatem Fundacji Nenckiego.

Tym razem dr Paweł Boguszewski przedstawił wykład pt.: „Ewolucja układu nerwowego”. Ludzki mózg, najbardziej skomplikowany układ jaki znamy, tworzy naszą świadomość, przetwarza informacje, rodzi myśli i przeżywa emocje. Mózg to my. Ale jak wszystko w świecie biologicznym, jest on produktem ewolucji – ślepego procesu, który nie ma innego celu ponad zwiększenie szans na przeżycie gatunku. Wykład opowiedział o tym, jak ewoluował układ nerwowy w świecie zwierząt oraz czy nasz ludzki mózg jest rzeczywiście czymś zupełnie wyjątkowym, co mamy wspólnego ze zwierzętami i jakie są tego konsekwencje dla ludzi.

Dr Paweł Boguszewski jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się badaniem emocji i ich korelatów neurobiologicznych w modelach wykorzystywanych w badaniach biomedycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *