Wykład Fundacji Nenckiego – „Gen – instrukcja obsługi”

Wykład Agaty Klejman pt.: „Gen – instrukcja obsługi”

22 listopada 2016 r. (wtorek) godz. 16:00
(Sala Konferencyjna I p., Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, ul. Pasteura 3, Warszawa)

Poznanie struktury DNA oraz mechanizmów dziedziczenia jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych ludzkości. Rozwinięcie metod inżynierii genetycznej umożliwiło
m.in. wykorzystywanie genetyki w medycynie, a także w rolnictwie czy przemyśle.
W czasie wykładu przedstawione zostaną podstawowe informacje na temat budowy DNA, dziedziczenia, powstawania i skutków uszkodzenia DNA. Przybliżone zostaną również metody
i techniki inżynierii genetycznej m.in. tworzenie i zastosowanie wektorów wirusowych oraz organizmów transgenicznych. Omówione będą również wybrane choroby genetyczne oraz przykładowe zastosowanie terapii genowych.

Dr Agata Klejman jest pracownikiem Pracowni Modeli Zwierzęcych, Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego. Specjalizuje się w technologiach inżynierii genetycznej,
m.in. otrzymywaniu modeli zwierząt transgenicznych oraz wektorów wirusowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *