Współpraca z Fundacją Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie

W dniu 22 marca 2016 roku w Warszawie podpisana została umowa pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej a Fundacją Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych z siedzibą w Warszawie, na mocy której Fundacja objęła patronat nad klasami o rozszerzonym poziomie biologii w naszym Liceum.
Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych ma na celu przybliżenie nauk biologicznych młodym ludziom, by zachęcić ich do twórczego rozwijania tych nauk. Siedzibą Fundacji jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, który jest jedną z najbardziej nowoczesnych placówek naukowych w Polsce, cieszącą się prestiżem i bardzo dobrą renomą również poza granicami naszego kraju.
Jako Patron klas biologicznych w Liceum Fundacja zobowiązała się do umożliwienia uczniom udziału we wszystkich organizowanych przez siebie cyklicznych wykładach, warsztatach i konkursach.
Liczymy na owocną współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *