Zakończenie roku szkolnego klas trzecich 2010/2011

W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie nauki uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. Oficjalna część pożegnania uczniów klas III odbyła się o  godzinie 11:30 na Świetlicy Szkolnej Liceum
Ogólnokształcącego. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Szkoły Arkadiusz Woszczyk, V-ce Dyrektor Cecylia Magiera-Koprowska, nauczyciele wychowawcy klas III w składzie: klasa III A – Eleonora Stolarek, klasa III B – Maria Wylezińska, klasa III C – Bogdan Batorek, klasa III D – Elżbieta Laudan, III E – Jadwiga Krzewińska, klasa III F – Wioleta Lewandowska-Walczak, klasa III G – Marek Hoffman.  W oficjalnej części spotkania brały udział także zaproszone ważne osobistości: Ksiądz Prałat Mieczysław Iwanicki, V-ce Starosta Powiatu Rawskiego Marian Krzyczkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Maria Charążka. Po przemówieniu i życzeniach od zaproszonych gości każdy z uczniów oficjalnie odbierał świadectwo ukończenia od swojego wychowawcy oraz otrzymywał gratulacje od Dyrekcji Szkoły. Uczniowie z najwyższą średnią ocen oraz o szczególnych osiągnięciach, zostali nagrodzeni dyplomami  i nagrodami książkowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *