Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole odbywały się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w których mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie. Warsztaty prowadziła pani Wioleta Strulak – starszy Lider Klubu Pracy w Rawie Mazowieckiej z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.

Zajęcia miały na celu przybliżyć młodzieży zagadnienia dotyczące poradnictwa i doradztwa zawodowego. Młodzież podczas zajęć uzyskała informacje dotyczące reguł panujących na rynku pracy, poznała dokumenty aplikacyjne oraz określała swoje predyspozycje i kompetencje zawodowe poprzez wypełnianie testów. 

Zajęcia prowadzone były w formie pogadanek, burzy mózgów, ćwiczeń z udziałem uczniów, scenek sytuacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz wyświetlania filmów.

Tematyka zajęć obejmowała m.in.:

  • metody twórczego myślenia (kreatywność i aktywne słuchanie),

  • sztukę mówienia i prezentacji ( umiejętności interpersonalne),

  • asertywność w poszukiwaniu pracy ( zakręcone kariery),

  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

  • portfolio dla młodzieży – Indywidualny Plan Kariery,

  • rozmowę kwalifikacyjną i telefoniczną z pracodawcą.

 

Ponadto uczniowie klasy III C uczestniczyli w 12- godzinnym szkoleniu „Poszerzam swoje umiejętności zawodowe”. Po zakończeniu szkolenia otrzymali zaświadczenia. Zajęcia w formie konsultacji indywidualnych prowadzone były w tym roku szkolnym także dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Organizatorem zajęć była pani Małgorzata Rudyk we współpracy z wychowawcami poszczególnych klas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *