Rekrutacja na Studia Podyplomowe

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni prowadzi rekrutację na Studia Podyplomowe:
  • Terapia pedagogiczna,
  • Oligofrenopedagogika,
  • Logopedia Szkolna,
cena za semestr: 900 zł
wpisowe: 200 złWykaz dokumentów na Studia Podyplomowe:
1. Podanie do druku PWSH
2. Odpis dyplomu (nie ksero)
3. Dwie fotografie o wymiarach 37×52 mm
4. Kserokopia dowodu osobistego
( 1 i 2 strona nowego dowodu lub 1, 2 i 3 strony oraz strony z aktualnym zameldowaniem w przypadku posiadaczy starego dowodu osobistego)
5. Podpisany formularz umowy cywilno – prawnej dotyczącej warunków płatności za naukę
6. Wpisowe i czesne student wpłaca na konto uczelni w momencie składania dokumentówWarunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej.

Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni
17 10 60 0076 0000 32 0000 88 41 66

Szczegółowe informacje na stronie uczelni: www.pwsh.edu.pl

Szczegółowe informacje tel.: 058 623 09 22 wew. 116 Ania Jekiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *