Punkt edukacyjny

17.05.2023 r. Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Dyrektor Arkadiusz Woszczyk otworzyli punkt dydaktyczny w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej. Głównym celem punktu jest wykonywanie przez uczniów naszej szkoły zadań w ramach edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki tej inwestycji stworzona została przyjazna do nauki strefa dydaktyczna na świeżym powietrzu. Uczniowie mogą tu rozwijać swoje przyrodnicze zainteresowania, integrować się oraz odpoczywać.
Punkt edukacyjny został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”. Dofinansowanie z WFOŚiGW wyniosło 56.986 zł. Udział własny organu prowadzącego wyniósł 3000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *