Projekt nr 2022-1-PL01KA121-SCH-000063881, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Sektor Edukacja Szkolna

  1. Projekt nr 2022-1-PL01KA121-SCH-000063881 realizowany jest przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.
  2. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III, którzy w roku szkolnym 2022/23 kształcą się w Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.
  3. Głównym działaniem projektu będzie 2-tygodniowa mobilność edukacyjna, która odbędzie się w Grecji w dniach 16-29.10.2022 r.
  4. Podczas pobytu uczniowie będą uczęszczali na zajęcia w szkole partnerskiej oraz będą realizować program kulturowy m. in. Meteory, wąwóz Enipeas, miasteczko oraz zamek Platamonas.
  5. W ramach projektu uczniowie zakwalifikowani do udziału będą brać udział w zajęciach przygotowawczych do mobilności (zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kulturowe, szkolenie „Życie poza domem”), mobilności edukacyjnej, ewaluacji oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
  6. Szkoła zapewnia uczestnikom projektu bezpłatny transport, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełne ubezpieczenie w trakcie realizacji zagranicznej mobilności edukacyjnej.
  7. Termin zgłaszania się do projektu upływa 30. września 2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *