Integracja Klas Pierwszych 2021/2022

Szkoła podejmuje szereg działań, aby uczniowie rozpoczynający rok
szkolny mieli szansę poznać się jak najlepiej, zdobyć zaufanie do
kolegów i koleżanek z klasy, wychowawcy, nauczycieli oraz postrzegali
szkołę jako miejsce bezpieczne i otwarte na potrzeby uczniów. W tym
celu liceum organizuje kilkugodzinne warsztaty integracyjne
prowadzone przez pedagoga oraz psychologa szkolnego.
Tego rodzaju zajęcia są przeprowadzane przez szkołę już od wielu lat.
Ich zadaniem jest zbudowanie przyjaznej atmosfery, rozwijanie empatii
i zrozumienia, przełamywanie nieśmiałości, budowanie poczucia
własnej wartości czy zbudowanie szacunku i akceptacji.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom samych radosnych chwil
w nowej szkole, sukcesów w nauce i mnóstwa przyjaciół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *