Otwarcie pracowni Tradycji i Historii Szkoły

Dnia 10 listopada 2006 roku o godzinie 13.00 w pracowni nr 59 odbyła się uroczystość otwarcia pracowni „Tradycji i Historii Szkoły”…

Wśród zgromadzonych gości byli m.in. starosta rawski p. Józef Matysiak, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, emerytowani nauczyciele oraz część obecnej kadry nauczycielskiej naszego LO. Jako pierwszy przemówił dyrektor Arkadiusz Woszczyk, który jest również prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej, a zaraz po nim wiceprezes SWGiLO p. Eugeniusz Walczuk który opowiedział m.in. o książce pisanej pod jego redakcją. Następnie przecięto wstęgę co symbolicznie otworzyło nową pracownię. Po dwóch kolejnych przemówieniach nastąpiło zwiedzanie sali przez zgromadzonych gości. Cała impreza skończyła się ok. godziny 15.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *