Spotkanie z policjantką

W ramach działań wychowawczo – profilaktycznych podejmowanych w szkole we wrześniu i  listopadzie bieżącego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z panią Małgorzatą Lewandowską, która jest sierżantem sztabowym Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Tematem spotkania było zapobieganie demoralizacji i popełnianiu czynów karalnych przez młodzież. Prowadząca omówiła z uczniami zachowania mające znamiona demoralizacji oraz czynów karalnych. Zwróciła uwagę na postępowanie organów państwa (Policji i Sądu dla Nieletnich) 
w przypadku popełnienia czynu karalnego lub demoralizacji. Młodzież miała możliwość zadawania pytań oraz swobodnego wypowiadania się
w omawianym zakresie.                        

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *