Udział szkoły w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa 2016

W ramach projektu w dniu 23.11.2016 r. odbyły się w naszej szkole Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Zorganizowano spotkania:
– edukatora z dyrektorem,
– edukatora z uczniami i nauczycielami w auli szkolnej,
– 3 x warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji,
– lekcja o programowaniu Minecraft’a za pomocą języka Python,
– edukatora z nauczycielami i dyrekcją podczas dedykowanego popołudniowego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wdrażany jest po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach. W ramach projektu umiejętnie motywuje się dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęca uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Proponuje się systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa i nauczenia ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

Edukatorem w ramach projektu był Pan Adam Jurkiewicz – haker edukacji, absolwent kursów Massachusetts Institute of Technology z języka programowania Python. Trener technologii Web 2.0 ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych. Programista, administrator systemów UNIX/Linux, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop – remiksu systemu operacyjnego dla wolnych ludzi, legalnego i darmowego dla wszystkich.

Strona projektu – kliknij!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *