Stypendium premiera dla Mariki Cuprjak

W poniedziałek 21 listopada 2016 r. na Politechnice Łódzkiej odbyła się uroczystość przyznania uczniom szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa stypendium premiera.
Uczennicą naszej szkoły, której przyznano stypendium, była Marika Cuprjak  – klasa III E.

Każda placówka, w której nauka kończy się maturą, miała prawo wytypować do stypendium jednego prymusa. Wybrany uczeń w minionym roku szkolnym musiał uzyskać najwyższą średnią ocen w swojej szkole (co najmniej 4,75) oraz minimum bardzo dobry z zachowania. Kolejny warunek to wykazywanie uzdolnień w jednej z dziedzin wiedzy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *