Matematyczne sukcesy naszego gimnazjum

17 czerwca otrzymaliśmy wyniki egzaminu gimnazjalnego – nasi uczniowie z klasy III uzyskali z matematyki dobrą średnią 54% w porównaniu ze średnim wynikiem w województwie łódzkim 48% i w Polsce 49%.  Gratulujemy!

Ponadto na koniec roku szkolnego podsumowujemy osiągnięcia Kuby Bedełka, ucznia klasy III gimnazjum:

  1. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów – Kuba zakwalifikował się do etapu okręgowego tego najtrudniejszego konkursu matematycznego. Etap okręgowy odbył się 16 stycznia w Piotrkowie Trybunalskim. Niestety, nie udało się zakwalifikować do finału olimpiady.
  2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – po przejściu etapu szkolnego i uzyskaniu 100% punktów na etapie rejonowym w Skierniewicach Kuba uzyskał 90% punktów w finale wojewódzkim i został jednym z 16 laureatów konkursu. Tytuł laureata zwolnił ucznia z egzaminu gimnazjalnego z matematyki, zapewniając automatycznie maksymalny wynik na świadectwie oraz dał uczniowi pierwszeństwo w przyjęciu do dowolnej szkoły średniej w Polsce. Finał wojewódzki konkursu odbył się 7 marca w Łodzi.
  3. Konkurs Uniwersytetu Łódzkiego „Matematyka Moja Pasja” – w konkursie tym Kuba pomyślnie napisał etap szkolny.
    II  i  III etap – finałowy – odbywały się w Łodzi. Po skutecznym przejściu etapu II, w finale uczeń uzyskał wyróżnienie. 22 marca wraz z innymi najlepszymi gimnazjalistami z naszego województwa wziął udział w uroczystej Gali Konkursu na Uniwersytecie Łódzkim.
  4. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny PANGEA – do etapu finałowego Kuba uzyskał kwalifikacje z etapu szkolnego, który odbył się 3 marca. 29 kwietnia w finale w Warszawie, wśród 150 zakwalifikowanych uczestników Kuba zajął 19 miejsce – tym samym znalazł się wśród 20 wyróżnionych dyplomami i nagrodami najlepszych startujących uczniów z całego kraju.

Gratulując tak znacznego rozwoju w naszej szkole i z tym związanych wielkich osiągnięć, należy podkreślić, że są one owocem ambicji oraz trzyletniej systematycznej pracy ucznia zarówno na zajęciach lekcyjnych i kółku matematycznym, ale przede wszystkim samodzielnego dociekania i rozwiązywania zadań konkursowych z dostępnych zbiorów i zasobów internetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *