Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej

Zespól Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w konkursie na dofinansowanie zadania z dziedziny edukacji ekologicznej pt. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania: „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej”.
Wartość ogólna zadania: 38 869 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 36 369 zł

W ramach projektu utworzona została pracownia, w której dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym będzie możliwa wszechstronna edukacja ekologiczna uczniów.

 • Ze środków WFOŚiGW w Łodzi zakupiono:
 • Pomoce dydaktyczne związane z edukacja ekologiczną – 11300 zł
 • Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, wizualizer, projektor multimedialny, telewizor, odtwarzacz Blue Ray, ekran projekcyjny, wskaźnik laserowy, prezenter – 13020 zł
 • Wyposażenie pracowni (stoły, krzesła, fotel, tablicę, szafy, biurko nauczycielskie, rolety, stojak i wieszak na mapy i plansze, fototapeta) – 11899 zł
 • Duży kwiat doniczkowy – 150 zł
 • W ramach udziału własnego zakupiono farby i pomalowano ściany w pracowni, odnowiono podłogę, dokonano renowacji drzwi, zmodernizowano instalację elektryczną – 2500 zł.

Efekty ekologiczne będą osiągane poprzez:

 1. Realizację haseł z podstaw programowych przedmiotów przyrodniczych tj. biologia, chemia, geografia, fizyka oraz przyroda, jak również edukacje ekologiczną w ramach godzin wychowawczych z wykorzystaniem zasobów pracowni.
 2. Włączanie młodzieży w akcje ekologiczne:
 • „Sprzątanie Świata”,
 • wolontariat na rzecz schroniska bezdomnych zwierząt w Boguszycach,
 • zbiórka makulatury,
 • segregacja odpadów,
 • obchody Dnia Ziemi, Dnia Czystości Wód, Dnia Ochrony Zwierzą,
 • wystawa fotograficzna „Najpiękniejszy zakątek w mojej okolicy”.
 1. Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej:
 • Konkurs „Fotonatura”,
 • Konkurs przyrodniczy pod hasłem „Mój las”,
 • Przyrodniczy Konkurs Poetycki,
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
 • Konkurs Ogólnopolski Ekoplaneta.
 1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych:
 • Analiza bioróżnorodności wybranego lasu w okolicach Rawy Mazowieckiej – zajęcia terenowe,
 • Wycieczki dydaktyczne do Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach, Reaktora Atomowego w Świerku, Muzeum Ewolucjonizmu w Łodzi, Palmiarni w Łodzi, Kopalni Odkrywkowej w Bełchatowie, Ogrodu Botanicznego w Łodzi,
 • Badanie gleby, wody, powietrza w mieście i okolicy, zawartości ozonu w naszej okolicy.

 

Odsyłacz do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *