Śródsemestralne zebranie z rodzicami

3. listopada odbyło się drugie w tym roku szkolnym zebranie rodziców wszystkich uczniów naszej szkoły. Pierwsza część zebrania miała miejsce na świetlicy szkolnej o godz. 16.30 (dla rodziców uczniów klas I i II) oraz i o godz. 17.15 (dla rodziców uczniów klas III). Dyrektor Liceum – pan Arkadiusz Woszczyk przywitał przybyłych i przedstawił porządek zebrania. Następnie pani Dorota Błażejewska zapoznała rodziców z  Koncepcją Pracy Szkoły na lata 2011 – 2015, a komisarz  Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej – pani Karolina Sokołowska wygłosiła pogadankę, w której m. in. uświadomiła rodzicom potrzebę kontroli nad dorastającymi dziećmi.

Uczestnicy zebrania zostali poinformowani przez pana Dyrektora o mającej odbyć się w dniach 22-25 listopada maturze próbnej z Wydawnictwem Operon. Na zakończenie pierwszej części zebrania rodzice uczniów klas trzecich obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Wspomnienia o Rawie”, przygotowaną przez ucznia klasy II d – Kacpra Lipskiego, a następnie, pełni nostalgicznych wspomnień, udali się na drugą część zebrania, prowadzoną przez wychowawców poszczególnych klas. Tam zapoznani zostali z wynikami w nauce swoich dzieci oraz ich frekwencją na zajęciach lekcyjnych, co niektórych z pewnością wprawiło w dobry nastrój, ale niektórzy wrócili do domu przygnębieni i pewnie mieli o czym rozmawiać ze swymi pociechami…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *