66-lecie – Święto Szkoły

Minęła kolejna, już 66. rocznica powołania do życia Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. W poniedziałek, 7 marca 2011r odbyły się uroczystości Święta Szkoły.

  • Marszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak
  • Vice-prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej prof. Eugeniusz Walczuk
  • Przedstawiciel Starostwa Rawskiego Krzysztof Gawot
  • Dyrektor Banku PKO BP w Rawie Mazowieckiej Anna Solecka
  • Dyrektor MDK w Rawie Mazowieckiej Grzegorz Klimczak
  • emerytowani nauczyciele: Józef Prociow, Wacław Gawot, Józef Iwanicki, Barbara Drzewek, Leokadia Woszczyk, Jolanta Jachowicz, Barbara Furmańska
  • członkowie Stowarzyszenia Wychowanków: p. Dziubińska, p. Gębicz, p. Mirowski, p. Chojnacka
  • uczniowie klas pierwszych
  • nauczyciele i wychowawcy

Obchody Święta Szkoły prowadził pan dyrektor Arkadiusz Woszczyk. Pomagali mu uczniowie: Joanna Czerniej z klasy Ia, Damian Piekut z klasy Ie i Daniel Machałowski z klasy IIg.
Rok 2011 został ogłoszony przez UNESCO Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Od maja 1975r jest ona patronką naszego liceum. Dlatego w tym roku obchody Święta nawiązywały do osobowości naszego duchowego opiekuna – największej polskiej uczonej.
Przygotowujące uroczystość panie Anna Dobek, Jolanta Bors, Wioletta Lewandowska-Walczak i Maria Wylezińska za cel pokazu postawiły konfrontację pracy naukowej Marii Skłodowskiej-Curie ze współczesnym zastosowaniem jej odkryć. Główną częścią akademii była prezentacja multimedialna: Promieniotwórczość (przygotowana przez panią Annę Dobek z pomocą pani Wioletty Lewandowskiej-Walczak) i efektowne doświadczenia chemiczne. Dzięki pani Jolancie Bors i pani Wioletcie Lewandowskiej-Walczak i Marii Wylezińskiej widzowie mieli okazję obejrzeć gejzer i wulkan chemiczny.
Taki program był doskonałą okazją do przypomnienia historii naszego liceum oraz bliższego poznania Patronki, a także różnych sfer jej życia i działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *