E-matura z matematyki

7 grudnia 2011 r. klasy IIIB (biologiczno – chemiczna) i IIIE (socjologiczna) wzięły udział w projekcie e-matura. Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywny wynik egzaminu. E- matura to testowy e-egzamin maturalny z matematyki prowadzony przez Politechnikę Łódzką w ramach projektu „e-matura” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3,3 Poprawa jakości kształcenia. Projekt e-matura jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć Internet. Zastosowanie projektu do przeprowadzenia egzaminu maturalnego niesie za sobą pewne  wymagania dotyczące daty i godziny, w której taki egzamin się odbywa. Aby zapewnić równość i jednolite zasady zdawania dla wszystkich uczestników projektu system musi umożliwiać jednoczesne przystąpienie do egzaminu przez bardzo dużą liczbę użytkowników. Aby sprostać takim wymaganiom system został zaprojektowany z wykorzystaniem rozproszonej infrastruktury zarówno od strony bazy danych jak i aplikacji udostępnianej użytkownikom. Aplikacja e-matura jest interfejsem użytkownika, przez który uczniowie komunikują się z bazą danych pobierając pytania oraz udzielając na nie odpowiedzi. Na platformie umieszczone są elementy multimedialne tj.: animacje, audio, wideo, wykresy, będące bardziej atrakcyjne dla odbiorców. Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w wersji elektronicznej z wykorzystaniem budowanego systemu informatycznego daje dodatkowe możliwości zbierania i analizy danych m. in. następujące informacje:

  • 1) Liczba prób rozwiązania danego zadania;
  • 2) Sumaryczny czas spędzony przez ucznia nad danym zadaniem (razem we wszystkich próbach);
  • 3) Oczywiście liczba punktów uzyskanych za zadanie.

W przypadku braku punktów za zadanie system rozróżniał sytuacje:

  • a) uczeń próbował rozwiązywać i uzyskał 0 punktów,
  • b) uczeń nie podjął próby podania odpowiedzi.

Uczeń po zakończonym egzaminie od razu otrzymuje informację o uzyskanym wyniku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *