Współpraca

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej informuje, iż szkoła w roku szkolnym 2019/2020 podjęła współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi:

  1. Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe pod hasłem  „Różne oblicza depresji”, które prowadzi p. Marzena Ciesielska – psychoterapeutka pracująca na co dzień z osobami cierpiącymi na depresję. Celem tych zajęć jest podniesienie poziomu wiedzy na temat depresji wśród młodzieży oraz kształtowanie odpowiednich emocji, które pomagają zapobiegać powstawaniu zaburzeń depresyjnych.
  • Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” – kliknij! W ramach współpracy ze stowarzyszeniem szkoła organizuje dla uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki uzależnień, które prowadzą: p. Jan Ośródka – prezes stowarzyszenia oraz p. Danuta Misiorek – członek stowarzyszenia. Celem zajęć jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w odniesieniu do problemu jakim jest spożywanie alkoholu.
  • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Odział Terenowy w Łodzi – kliknij! W ramach współpracy z instytucją szkoła organizuje zajęcia warsztatowe dotyczące profilaktyki HIV/AIDS, które prowadzą: p. Małgorzata Walczyk (specjalistka ds. promocji zdrowia, posiada certyfikat Krajowego Centrum ds. AIDS)  i p. Małgorzata Nowakowska – Dróżdż (specjalista zdrowia publicznego, posiada certyfikat Krajowego Centrum  ds. AIDS). Celem zajęć jest podwyższenie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży oraz kształtowanie postaw tolerancji i pomocy dla osób żyjących  z HIV/AIDS.

Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.