Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Dnia 23 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Po przemówieniu Dyrektora Szkoły Arkadiusza Woszczyka i życzeniach od zaproszonych gości uczniowie odbierali świadectwa od swoich wychowawców oraz otrzymywali gratulacje. Osoby z najwyższą średnią ocen oraz ze szczególnymi osiągnięciami zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami książkowymi.

Share on Facebook21Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0