Regulamin biblioteki LO

Regulamin biblioteki szkolnej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Rawie Mazowieckiej

 1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 3. Należy szanować wszystkie zbiory biblioteki, a zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w ciągu roku szkolnego. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor szkoły na początku roku szkolnego. Uczniowie mogą również wypożyczać książki na wakacje. Należy je oddać najpóźniej do końca września.
 5. Czytelnicy odchodzący ze szkoły lub zmieniający ją ( w szczególności maturzyści i uczniowie kl. III gimnazjum) są zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 6. Czytelnik może wypożyczyć książki i czasopisma wyłącznie na swoje nazwisko.
 7. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca. Po upływie tego czasu można prosić o prolongatę. Czytelnik przetrzymujący książki zobowiązany jest za karę zakupić książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub bardzo zniszczoną książkę ( po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem).
 9. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni.
  W uzasadnionych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego można
  wypożyczyć do domu na okres jednego dnia.
 10. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek. Czytelnicy mogą samodzielnie wybierać książki z poszczególnych dziedzin wiedzy, które następnie zgłaszają do nauczyciela bibliotekarza w wypożyczalni.
 11. Książki i zbiory audiowizualne z księgozbioru podręcznego podaje i odkłada na miejsce nauczyciel bibliotekarz.
 12. Przed wejściem do czytelni II należy pozostawić torby i plecaki we wskazanym miejscu.
 13. W bibliotece obowiązuje cisza.

Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą być pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki na czas określony. Decyzję w tej sprawie podejmują nauczyciele bibliotekarze w porozumieniu z wychowawcą ucznia i dyrektorem szkoły.