Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

27
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
37, 27, 15, 4, 31, 22, 18, 5, 2, 11, 16, 9, 17, 1, 6, 29, 19, 21, 30, 14, 3, 25, 36, 22, 10, 18, 24, 9, 23, 15
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer