Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

23
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
29, 23, 25, 10, 22, 26, 13, 27, 3, 2, 36, 35, 4, 24, 32, 34, 6, 11, 12, 8, 33, 5, 25, 27, 17, 9, 31, 26, 13, 3,
Wcześniej numer 29 pojawił się: 09.01.2018 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer