Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

5
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
26, 5, 4, 33, 18, 24, 8, 2, 14, 13, 36, 10, 9, 30, 25, 12, 31, 28, 4, 3, 32, 17, 26, 35, 29, 14, 21, 16, 24, 11
Wcześniej numer 26 pojawił się: 06.06.2019 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer