Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

19
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
12, 19, 10, 11, 27, 5, 28, 14, 20, 18, 32, 34, 29, 35, 15, 30, 37, 7, 4, 10, 6, 19, 31, 1, 33, 16, 21, 18, 12, 22
Wcześniej numer 12 pojawił się: 04.12.2018 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer