Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

18
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
13, 18, 30, 9, 1, 7, 22, 4, 10, 12, 31, 26, 32, 36, 19, 35, 29, 21, 14, 9, 28, 15, 37, 8, 24, 13, 4, 3, 1, 12
Wcześniej numer 13 pojawił się: 14.05.2018 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer