Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

11
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 16 wylosowanych numerów:
16, 11, 12, 28, 22, 17, 25, 34, 7, 33, 24, 30, 27, 29, 21, 26,
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer