Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

24
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
7, 24, 31, 13, 37, 11, 25, 34, 5, 21, 12, 28, 33, 2, 27, 23, 30, 6, 8, 3, 7, 14, 15, 35, 13, 26, 9, 21, 1, 25
Wcześniej numer 7 pojawił się: 06.02.2019 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer