Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

Szczęśliwy numerek też kiedyś musi odpocząć :)
WAKACJE!
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
29, 30, 24, 36, 13, 10, 21, 7, 19, 16, 31, 33, 25, 32, 35, 28, 6, 11, 2, 26, 12, 14, 36, 13, 5, 19, 37, 10, 3, 24
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer