Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

14
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
16, 14, 29, 20, 37, 6, 34, 9, 7, 30, 1, 26, 24, 25, 31, 2, 4, 15, 18, 17, 35, 37, 28, 19, 22, 10, 7, 27, 5, 20
Wcześniej numer 16 pojawił się: 14.05.2021 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer