Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

WEEKEND!
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
16, 17, 24, 29, 25, 11, 18, 32, 23, 7, 12, 22, 13, 8, 10, 21, 37, 9, 30, 24, 25, 27, 17, 29, 14, 20, 6, 5, 15, 33
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer