Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

WEEKEND!
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
7, 5, 31, 6, 33, 34, 27, 9, 32, 36, 35, 37, 13, 2, 24, 29, 4, 12, 22, 1, 15, 21, 33, 5, 28, 8, 34, 16, 19, 9
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer