Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

8
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
12, 8, 33, 5, 25, 27, 17, 9, 31, 26, 13, 3, 10, 30, 6, 11, 15, 21, 22, 23, 36, 34, 29, 37, 4, 33, 12, 28, 1, 35,
Wcześniej numer 12 pojawił się: 03.01.2018 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer