Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

20
Numer z zakresu 1 - 37 jest losowany codziennie o godzinie 00:05.
Wyjątek stanowią soboty, niedziele, święta i dni wolne.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
27, 20, 5, 4, 25, 22, 11, 17, 15, 10, 23, 36, 29, 28, 30, 12, 8, 33, 34, 16, 21, 22, 37, 3, 4, 11, 7, 15, 24, 13
Wcześniej numer 27 pojawił się: 03.02.2021 r.
Sprawdź, kiedy ostatnio był Twój numer!
Wybierz numer