Projekt: Szkoła nowego wymiaru

Informacja o programie – kliknij!

Harmonogram wsparcia – kliknij!

Regulamin rekrutacji – kliknij!

Deklaracja nauczyciela –pdf-kliknij! docx-kliknij!

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela – pdf-kliknij! docx-kliknij!

Deklaracja ucznia – kliknij!

Formularz zgłoszeniowy ucznia – kliknij!

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – kliknij!

Zapytanie ofertowe szacowanie – kliknij!

Zadanie 1 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 2 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 3 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 4 – formularz oferty – kliknij!

Zadanie 5 – formularz oferty – kliknij!