Szczęśliwy numerek


Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej

Niepytany numer to:

29


Numer z zakresu 1 - 35 jest losowany codziennie o godzinie 00:05, wyjątkiem są soboty, niedziele i święta.
Numer nie może się powtórzyć w serii 15 kolejnych losowań.
Ostatnich 30 wylosowanych numerów:
22, 22, 4, 24, 1, 9, 11, 12, 13, 19, 30, 35, 6, 31, 21, 5, 34, 10, 23, 28, 16, 18, 15, 3, 4, 7, 29, 30, 8, 20,
Ostatni raz numer 29 pojawił się: 22.12.2016r.

Sprawdź kiedy ostatnio był Twój numer!

Wybierz numer